2007-12-12

Pirmieji paramos akcijos „Mūsų visų vaikai“ rezultatai

Š.m. gruodžio 23d. Šiaulių mados ir laisvalaikio centre SAULĖS MIESTAS iš paramos akcijai skirtos urnos buvo išimtos pirmosios aukos. Pinigus centro lankytojai aukojo konkrečiam tikslui – savo regiono vaikams.

2945,70 Lt (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki litai, septyniasdešimt centų) – tai suma, kuri buvo surinkta per mėnesį.

Nuolat besitęsianti akcija „Mūsų visų vaikai“ pradėta šių metų lapkričio mėnesį. Iki gruodžio 23 dienos buvo renkami pinigai, kurie atiteko Šiaulių vaikų globos namams „Šaltinis“. Už surinktus pinigus vaikų globos namai ketina įsigyti dalį šiuo metu reikalingiausių daiktų.

Gruodžio 23 dieną, mados ir laisvalaikio centre SAULĖS MIESTAS nestigo ir malonių staigmenų – UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ prisidėjo prie geranoriškos idėjos įgyvendinimo ir padovanojo televizorių. „Šiuo metu „Šaltinyje“ atidaryta nauja grupė, todėl mums trūksta daug elementarių daiktų. Pageidavimų sąrašą pateikėme prioriteto tvarka. Televizorius buvo pats pirmasis, todėl labai džiaugiamės jį gavę. Dabar už surinktus pinigus galėsime išpildyti bene visą vaikų pageidavimų sąrašą,“- kalbėjo „Šaltinio“ direktorė Marija Makarovienė.

Tą pačią dieną buvo paskelbta ir naujos akcijos pradžia – nuo Kalėdų iki pavasario pinigai bus renkami Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams.

Paramos akcijos „Mūsų visų vaikai“ iniciatorius – mados ir laisvalaikio centras SAULĖS MIESTAS. Centras nuo pat savo veiklos pradžios stengiasi kuo aktyviau dalyvauti visuomeniniame Šiaulių miesto gyvenime. MLC „SAULĖS MIESTAS“ jau parėmė daugiau kaip keturiolika įvairaus pobūdžio renginių. Mados ir laisvalaikio centras visuomet aktyviai dalyvauja Naujametinių renginių organizavime, dažnai remia įvairius kultūrinius įvykius – festivalius, vaikų koncertus, madų pristatymus ir pan. Šia nuolat besitęsiančia paramos akcija, SAULĖS MIESTAS visus šiauliečius ir miesto svečius kviečia bendradarbiauti ir prisidėti prie socialinės idėjos įgyvendinimo.

* * *

Visos iki Velykų surinktos aukos bus skiriamos Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams. Šiuose namuose yra 65 vietų, kurios nuolat būna užpildytos. Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose auga vaikai nuo gimimo iki 4 metų amžiaus. Šie vaikai – netekę artimųjų globos, turintys įvairių susirgimų, neįgalūs nuo pat gimimo. Kūdikių namuose veikia šešios vaikų grupės, iš kurių viena – intensyvios slaugos grupė. Įstaigoje vaikams teikiamos gydymo, ugdymo bei socialinės globos paslaugos.

2006 m. pabaigoje Šiaulių apskrities savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo įrašytos 1232 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 3176 vaikai. Šiaulių apskrities savivaldybėse veikia 15 vaikų globos institucijų be tėvų globos likusiems vaikams ir 20 vaikų dienos centrų ir kitų įstaigų, teikiančių paslaugas socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams.