Nuotraukų konkursas: fotografuokite ir laimėkite prizus!

Iki spalio 6 d. atsiųskite mums menišką „Saulės miesto“ nuotrauką ir laimėkite prizus!

e-paštas: reklama@saulesmiestas.lt

Laiške prašome parašyti šiuos anketinius duomenis: 1) vardas ir pavardė 2) amžius 3) telefonas, el. pašto adresas 4) pažymėkite, kad sutinkate su konkurso taisyklėmis.

Konkurso taisyklės:

NUOTRAUKŲ KONKURSO TAISYKLĖS
Jūsų modelis – prekybos ir pramogų centras „Saulės miestas”.  Nufotografuokite prekybos ir pramogų centrą „Saulės miestas” (išorė, vidus, patalpos, terasa) ir atskleiskite jo išskirtinį, tik Jums matomą ir jaučiamą charakterį.

ORGANIZATORIUS
Konkursą organizuoja prekybos ir pramogų centras „Saulės miestas”.  Šios taisyklės pristato konkurso sąlygas ir prizą. Nuotraukų pateikimas konkursui laikomas dalyvio sutikimu su visomis šio konkurso taisyklėmis bei sąlygomis. Dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui patvirtina, jog yra autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikia konkursui, ir joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į konkursui pateikiamas fotografijas arba yra gavęs jų leidimą pateikti fotografijas konkursui.

LAIKOTARPIS
Konkursas vyks rugsėjo 6 – spalio 6 d. Nuotraukų lauksime iki spalio 6 d. Geriausios komisijos atrinktos nuotraukos bus skelbiamos prekybos ir pramogų centro „Saulės miestas” Facebook paskyroje. Balsavimas dėl Žiūriovų simpatijų prizo vyks prekybos ir pramogų centro „Saulės miestas” Facebook paskyroje nuo spalio 11 iki spalio 17 d. Laimėtojai (Komisijos atrinktas nugalėtojas ir Žiūrovų simpatijos prizo laimėtojas) bus informuoti asmeniškai, nurodytais kontaktais ir paskelbti „Saulės miesto” Facebook paskyroje  spalio 20 d.

PRIZAS
1 vnt 300 eurų vertės prekybos ir pramogų centro „Saulės miestas” dovanų kortelė komisijos atrinktam nugalėtojui;
1 vnt. 200 eur prekybos ir pramogų centro „Saulės miestas” dovanų kortelė, skiriama daugiausiai „Patinka” gavusiai nuotraukai Saulės miesto Facebook paskyroje.

REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS
Vienas dalyvis gali pateikti neribotą skaičių nuotraukų.
Nuotraukos turi būti ne daugiau kaip 5 megabaitų, JPEG arba JPG formato ir mažiausiai 1600 taškų pločio (jei horizontalus vaizdas) arba 1600 taškų aukščio (jei vertikalus vaizdas).
Nuotraukos gali būti šiek tiek patobulintos skaitmeniniu būdu: apkirptos, išlygintos, nežymiai pakoreguotos spalvos.
Komisija, sudaryta iš 5 UAB „Saulės miesto“ darbuotojų, turi teisę pašalinti nuotraukas, neatatinkančias joms keliamų reikalavimų.
Nuotraukos turi būti nufotografuotos per paskutinius 3 metus.
Konkurso dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
Nuotraukos negali būti nepadorios, iššaukiančios, atvirai seksualios ar kitaip prieštaraujančios moralės normoms, skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.
Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.

KAIP DALYVAUTI
Nuotraukos konkursui priimamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2021 m. spalio 6 d. Nuotraukas siųskite el. paštu reklama@saulesmiestas.lt. Laiške prašome parašyti šiuos anketinius duomenis: 1) vardas ir pavardė 2) amžius 3) telefonas, el. pašto adresas 4) pažymėkite, kad sutinkate su konkurso taisyklėmis
Šiame fotokonkurse negali dalyvauti UAB „Saulės miestas“ įmonių darbuotojų ir jų šeimų nariai. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už pavėlavusius ar klaidingai užpildytus duomenis.

LEIDIMAS SKELBTI
Jei nuotraukoje vaizduojami kiti asmenys, dalyvis atsako, kad prieš pateikiant nuotrauką konkursui būtų gautas šių asmenų sutikimai dėl tokios nuotraukos su asmens atvaizdu neatlygintino naudojimo (visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) parodoje ir interneto svetainėje, rinkodaros projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie konkursą ar jo reklamą. Jei bet kuris nuotraukoje vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo aukščiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Šiuos sutikimus siųskite kartu su nuotrauka el. paštu reklama@saulesmiestas.lt.

VERTINIMAS (Konkurso eiga)
Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.
Konkurso komisija pasilieka teisę netalpinti mažos meninės vertės arba techninių reikalavimų neatitinkačių nuotraukų. Fotografijų vaizdo turinys negali būti pakeistas – jei nuotraukų apdorojimas ar fotoaparato/mobilaus telefono kameros nustatymai iškraipo atvaizduojamą realybę, konkurso organizatoriai turi teisę fotografiją pašalinti iš konkurso.
Atrankos ir vertinimo kriterijai: atitikimas techninėms sąlygoms, nuotraukų kokybė, patrauklumas, vaizdingumas, originalumas.
Žiūrovų simpatijos prizas skiriamas nuotraukai, surinkusiai daugiausia „Patinka“ “Saulės miesto” facebook profilyje. Balsuoti už labiausiai patikusias nuotraukas galima iki 2021 m., spalio 17 d.
Komisijos atrinktas nugalėtojas ir Žiūrovų simpatijos prizo laimėtojas paskelbiamas 2021 m. spalio 20 d.
Nugalėtojų išrinkimas yra galutinis ir neskundžiamas.

LICENCIJA
Visi konkurso dalyviai konkurso organizatoriui suteikia nemokamą, neatšaukiamą, nuolatinę teisę neišimtine licencija neatlygintinai naudoti nuotraukas visais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje, įskaitant, bet neapsiribojant: atkurti, kopijuoti, platinti, rodyti nuotraukas (nurodant autoriaus vardą ir pavardę) pristatant konkursą ir jį reklamuojant visų tipų žiniasklaidos priemonėse šiuo metu ir kada nors vėliau, demonstruoti galimoje parodoje, skelbti internete ar spaudoje.

SĄLYGOS
Dalyvis gali būti diskvalifikuotas, jei organizatorius nustato, kad nuotrauka nėra originali, pateikti dalyvio duomenys užpildyti netinkamai ar nepilnai.
Dalyviai taip pat sutinka laikytis šių oficialių taisyklių: teisėjų sprendimas yra galutinis ir privalomas visais su konkursu susijusiais klausimais; organizatorius gali naudoti laimėtojo vardą, pavardę ir jo asmens nuotrauką visais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais interneto svetainėse, spaudoje, konkurso reklamoje, nemokėdamas autorinio atlygio ar negavęs papildomo leidimo.
Organizatorius pasilieka teisę patikrinti, ar paraiška ir nurodyti duomenys yra teisingi (įskaitant dalyvio tapatybę ir adresą), diskvalifikuoti bet kurią oficialių taisyklių neatitinkančią paraišką.

DUOMENŲ PRIVATUMAS
Dalyviai sutinka, kad asmeniniai duomenys, ypač adresas ir pavardė, gali būti panaudoti konkurso tikslais kaip nurodyta šiose taisyklėse.

IŠSKIRTINĖ ORGANIZATORIŲ TEISĖ
Iškilus nenumatytoms aplinkybėms organizatorius pasilieka teisę keisti laimėtojų atrankos taisykles apie pakeitimus iš anksto pranešęs www.saulesmiestas.lt tinklalapyje.